pogański władca słowian na ziemiach zachodnich
Blog > Komentarze do wpisu
Granice Sprewian
"Podstawę [Polskiej] granicy zachodniej stanowiła rzeka Odra, która rozdzielała plemiona polskie od Słupian serbskich i Sprewian wieleckich [...] szła błotami odrzańskimi stanowiącymi naturalną barierę osadniczą. Tereny na południe od błot zajmowały po obu stronach Odry plemiona Lubuszan, stanowiące ogniwo pośrednie między polańską Wielkopolską a wieleckimi ziemiami zamieszkałymi przez plemię Sprewian. Granica rozdzielająca Sprewian i Lubuszan biegła pasmami puszcz po lewej stronie Odry, następnie schodziła do jej koryta w okolicy Szydłowa i szła dalej Odrą aż do ujścia Nysy Łużyckiej [...]" pisze H. Dominiczk podejmując próbę ustalenia zachodnich granic Polski (cytat za: Centrum Szkolenia Straży Granicznej). Większość podziałów terytorialnych w owych czasach określały granice naturalne. Tutaj autor wskazuje na nieprzebyte pasy graniczne stanowione przez bagna i puszcze.

zasoby własne, zobacz Połabie
Prawdopodobnie również od zachodu miedzy Sprewianami a Stodoranami (Hobolanami) ciągnęły się bagna, na co wskazuje Zofia Kossak i Zygmunt Szatkowski w książce "Troja Północy", tłumacząc pochodzenie nazwy Brenna (stolica Stodoran) od słowa "breń" - błoto. Ziemie Sprewian otoczone więc były puszczami i bagnami, co stanowiło naturalną zaporę i dawało schronienie dla pogańskiej wiary, która utrzymała się tu conajmniej do chrztu samego Jaksy z Kopnika, czyli najprawdopodobniej do 1157 r.

środa, 16 listopada 2005, drogi_r

Polecane wpisy

  • Sprewianie

    średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujęce dorzecze rzeki Sprewy, dopływu Haweli (na wschód od Stodoran). Sąsiadowali z plemionami: Słupian, Morzyczan, Pło

  • Mieszko I przeciwko Stodoranom

    W roku 991 MieszkoI wraz z cesarzem Ottonem III wziął udział w Wielkim Zjeździe w Kwedlinburgu, a także wwyprawie przeciw głównemu ośrodkowi słowiańskiego plemi

  • Stodoranie

    średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujące dorzecze rzeki Hawela - prawego dopływu Łaby. Do tej samej grupy plemiennej obok Stodoran zaliczano plemiona: Ni


prawa autorskie


edytuj