pogański władca słowian na ziemiach zachodnich
Blog > Komentarze do wpisu
PAŃSTWO WIELKOMORAWSKIE (historia Czech cz.II)
W VIII i IX w. ziemie Czech zamieszkiwał zlepek mniej lub bardziej zorganizowanych plemion-księstw, z których najpotężniejsze były księstwa morawskie i nitrzańskie. W 822 roku Morawianie złożyli hołd wschodnio-frankońskiemu królowi Ludwikowi I. W 845 r. 14 magnatów czeskich przyjęło w Niemczech chrześcijaństwo. Szło za tym zainteresowanie ekspansją na ziemie czeskie, co powodowało konieczność stworzenia dobrze zorganizowanego organizmu państwowego, zdołającego odeprzeć najazdy. W latach trzydziestych IX w. Mojmir I, książę morawski wypędził Pribinę z Nitry, dając podwaliny pod nowe państwo.
Wyzwalanie się państwa spod wpływów frankijskich miało miejsce w okresie rządów Rościsława. Władca ten zasłynął ze zwrócenia się do Bizancjum o przysłanie na Morawy chrześcijańskich misjonarzy znających język słowiański. Był to zręczny krok, bowiem pogaństwo stanowiło pretekst do najazdów wschodnio-frankijskich, a z kolei przyjęcie chrześcijaństwa stamtąd spowodowałoby uzależnienie się państwa od nich we wszystkich ważniejszych sprawach. Mimo początkowych wahań zwrócił się właśnie do Bizancjum. Mimo, że nie było jeszcze podziału Kościoła na wschodni i zachodni istniały wewnątrzkościelne walki o wpływy.
Cesarz bizantyjski Michał III wysłał na Morawy dwóch greckich uczonych Konstantyna-Cyryla i Metodego. Bracia pochodzili z Sołunia, wychowywali się w domu, gdzie było siedmioro dzieci. Misjonarze znali język słowiański, ponieważ wokół Sołunia osiedlali się Słowianie, metodą rozmnażania przenikający swoimi wpływami do miasta. Bracia dostosowali alfabet grecki do języka słowiańskiego umożliwiając tym samym tłumaczenie Biblii i całych tekstów liturgicznych. Konstantyn i Metody objęli misję w 863 r. Jednak już cztery lata później musieli udać się do Rzymu celem wyjaśnienia swojego stanowiska. Konstantyn wstąpił tam jako Cyryl do klasztoru, Metody zaś uzyskał od Hadriana II zgodę na prowadzenie dalszej działalności.
Kler niemiecki, widząc zagrożenie dla swej pozycji oskarżał braci o herezję, ich sytuację pogarszał też fakt zapoczątkowanego przez Focjusza podziału Kościoła na wschodni i zachodni. Kolejny najazd Franków w 869 r. zakończył się upadkiem rządów Rościsława, wziętego do niewoli i oślepionego. Rok później do niewoli trafił również Metody uwięziony dopiero dzięki interwencji papieża.
Nowy władca - Świętopełk osiągnął władzę dzięki Niemcom, był więc niechętny nowemu obrządkowi. Zawdzięczając Niemcom dojście do władzy starał się umocnić niezależność państwa i roszerzyć jego wpływy. Podjął w tym celu szereg wypraw wojennych. Około 875 r. Morawianie podbijają państwo Wiślan i Lędzian, skrawek Śląska a w latach 877-879 również Słowian Panońskich. Ok. 883 r. zajmują Czechy i Dolny Śląsk oraz tereny Serbów Łużyckich. W 885 r, umiera Metody. Po jego śmierci uczniowie misjonarza zostają wygnani z Moraw, na ich miejsce wchodzi kler niemiecki. Część uczniów zostaje sprzedana do niewoli, część osiedla się w Ochrydzie. W tym czasie dochodzi do ekspansji koczowniczego ugrofińskiego plemienia - Madziarów. Legendy o nich przedostawały się daleko na zachód i południe Europy, zwłaszcza kiedy pokonali dagestańskich Chazarów. W 892 r. król niemiecki Arnulf zawarł z nimi sojusz przeciwko państwu Świętopełka. Po śmierci władcy (894) nastąpił jego powolny upadek spowodowany serią najazdów z obu stron.
W 907 roku Państwo Wielkomorawskie ulega likwidacji. Węgrzy podporządkowują sobie Słowian, stopniowo asymilują się z nimi, z tym, że język koczowników ma mocniejszą pozycję niż jezyk Słowian.

http://www.slawistyka.ath.bielsko.pl/historia/czechy01.html

czwartek, 10 listopada 2005, drogi_r

Polecane wpisy

  • Ostrów Tumski (Poznań)

    Europejski sen Mieszka I var rTeraz = new Date(1131827122869);function klodka (ddo) { if (rTeraz.getTime()>=ddo.getTime()) document.write('<'+'i

  • św. Wacław

    SZLAKIEM ŚWIĘTEGO KSIĘCIA W duszach naszych południowych sąsiadów nieprzerwanie od średniowieczawyryty jest głęboko kult świętego Wacława, Wielkiego księcia,męc

  • PAŃSTWO CZESKIE PRZEMYŚLIDÓW (historia Czech cz.III.2)

    Syl Oldrzycha - Brzetysław I rozpoczął swe rządy w 1035 r. Niebywałąokazję do wykazania się dała mu sytuacja wewnętrzna w pogrążonejanarchią Polsce, gdzie Mazow


prawa autorskie


edytuj