pogański władca słowian na ziemiach zachodnich
środa, 16 listopada 2005
Granice Sprewian
"Podstawę [Polskiej] granicy zachodniej stanowiła rzeka Odra, która rozdzielała plemiona polskie od Słupian serbskich i Sprewian wieleckich [...] szła błotami odrzańskimi stanowiącymi naturalną barierę osadniczą. Tereny na południe od błot zajmowały po obu stronach Odry plemiona Lubuszan, stanowiące ogniwo pośrednie między polańską Wielkopolską a wieleckimi ziemiami zamieszkałymi przez plemię Sprewian. Granica rozdzielająca Sprewian i Lubuszan biegła pasmami puszcz po lewej stronie Odry, następnie schodziła do jej koryta w okolicy Szydłowa i szła dalej Odrą aż do ujścia Nysy Łużyckiej [...]" pisze H. Dominiczk podejmując próbę ustalenia zachodnich granic Polski (cytat za: Centrum Szkolenia Straży Granicznej). Większość podziałów terytorialnych w owych czasach określały granice naturalne. Tutaj autor wskazuje na nieprzebyte pasy graniczne stanowione przez bagna i puszcze.

zasoby własne, zobacz Połabie
Prawdopodobnie również od zachodu miedzy Sprewianami a Stodoranami (Hobolanami) ciągnęły się bagna, na co wskazuje Zofia Kossak i Zygmunt Szatkowski w książce "Troja Północy", tłumacząc pochodzenie nazwy Brenna (stolica Stodoran) od słowa "breń" - błoto. Ziemie Sprewian otoczone więc były puszczami i bagnami, co stanowiło naturalną zaporę i dawało schronienie dla pogańskiej wiary, która utrzymała się tu conajmniej do chrztu samego Jaksy z Kopnika, czyli najprawdopodobniej do 1157 r.

wtorek, 15 listopada 2005
Sprewianie
średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujęce dorzecze rzeki Sprewy, dopływu Haweli (na wschód od Stodoran). Sąsiadowali z plemionami: Słupian, Morzyczan, Płonów i Lubuszan.
źródło: Wikipedia


za netzwelt.de

Mieszko I przeciwko Stodoranom
W roku 991 Mieszko I wraz z cesarzem Ottonem III wziął udział w Wielkim Zjeździe w Kwedlinburgu, a także w wyprawie przeciw głównemu ośrodkowi słowiańskiego plemienia Stodoran – Brandenburgowi (słowiańska nazwa – Brenna). tam

Stodoranie
średniowieczne plemię słowiańskie zamieszkujące dorzecze rzeki Hawela - prawego dopływu Łaby. Do tej samej grupy plemiennej obok Stodoran zaliczano plemiona: Nieletycy, Doszanie, Zamczycy i Płoni. Centralnym grodem Stodoran była Brenna podbita przez Albrechta Niedźwiedzia w 1157. Zmieniono wówczas nazwę Brenna na Brandenburg a okoliczne ziemie nazwano Brandenburgią.
źródło: Wikipedia
sobota, 12 listopada 2005
Kopnik - rekonstrukcja

Rekonstrukcja Stodorańskiego grodu Kopnik, którym w XII w. władał kniaź Jaksa zob

Po wielu latach poszukiwań natknąłem się w końcu na ilustracje przedstawiające Kopnik w czasach Jaksy (a może i wcześniejszych?). To pierwsze tego typu materiały, więc zamieszczam je przed próbą przetłumaczenia stron na których się znajdują (niem.). Mam nadzieję, że szybko pojawią się następne ilustracje wzbogacone o szersze opisy. Moja radość jest na prawdę ogromna - wręcz nie mogę w to uwierzyć!!


prawa autorskie


edytuj