pogański władca słowian na ziemiach zachodnich
sobota, 12 listopada 2005
Piastowicze (Polska)
ok.870 - ok. 900 Siemowit/Ziemowit (władca Polan)
ok. 900-940 Lestko/Leszek (władca Polan)
ok. 940-960 Siemomysł/Ziemomysł (władca Polan)
960-992 Mieszko I
992-1025 Bolesław I Chrobry (1025 król polski)
1025-1034 Mieszko II Lambert (1025-1033 król polski)
1031 Bezprym
1034-1058 Kazimierz I Odnowiciel
1058-1079 Bolesław II Śmiały (1076-1079 król polski)
1079-1102 Władysław I Herman
1102-1107 Zbigniew i Bolesław III Krzywousty (rządy wspólne)
1107-1138 Bolesław III Krzywousty
1138-1146 Władysław II Wygnaniec*
1146-1173 Bolesław IV Kędzierzawy*
1173-1177 Mieszko III Stary*
1177-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy*
1194-1202 Leszek Biały i Mieszko III Stary (rządy wspólne)*
1202 Władysław III Laskonogi*
1202-1210 Leszek Biały*
1210-1211 Mieszko I Plątonogi*
1211-1227 Leszek Biały*
1228 Władysław III Laskonogi*
1229-1232 Konrad I Mazowiecki*
1232-1238 Henryk I Brodaty*
1238-1241 Henryk II Pobożny*
1241-1243 Konrad Mazowiecki*
1243-1279 Bolesław V Wstydliwy*
1279-1288 Leszek Czarny*
1288-1290 Henryk IV Probus*
1290-1291 Przemysł II (1295-1296 król polski)*
piątek, 11 listopada 2005
Przemyślidzi (Czechy)

870 – 895 Borzywoj I Książę; według legendy w ósmym stopniu potomek Przemysła
895 – 912 Spitygniew I Syn
912 – 921 Wratysław I Brat
921 – 929 Wacław I Święty Syn
929 – 972 Bolesław I Okrutny Brat
972 – 999 Bolesław II Pobożny Syn
999 – 1002 Bolesław III Rudy Syn, usunięty
1002 – 1003 Władywoj
1003 - Jaromir Syn Bolesława II, usunięty
1103 - Bolesław III Ponownie, usunięty, zmarł 1037 rok.
1003 – 1004 Bolesław I Chrobry Książę Polski, usunięty
1004 – 1012 Jaromir Ponownie, usunięty
1012 – 1033 Oldrzych ( Ulryk ) Brat, usunięty, zmarł w 1034 rok
1033 – 1034 Jaromir Ponownie, usunięty, zmarł w 1035 rok
1034 – 1055 Brzetysław I Syn Oldrzycha
1055 – 1061 Spitygniew II Syn
1061 – 1092 Wratysław II ( I ) Brat, koronowany na króla Czech 1085 rok
1092 - Konrad brat
1092 – 1100 Brzetysław II Syn Wratysława II
1100 – 1107 Borzywoj II Brat, usunięty, zmarł w 1124 roku
1107 – 1109 Świętopełk ( Snatopluk ) Wnuk Brzetysława I
1109 – 1125 Władysław I Syn Wratysława II, abdykował na korzyść Borzywoja II 1117 – 1120
1125 – 1140 Sobiesław I Brat
1140 – 1173 Władysław II ( I ) Syn Władysława I, koronowany na króla 1158, abdykował, zmarł 1174 rok
1173 - Fryderyk ( Bedrzich ) Syn, usunięty
1173 – 1178 Sobiesław II Syn Sobiesława I, usunięty, zmarł w 1180 roku
1178 – 1189 Fryderyk Ponownie
1189 – 1191 Konrad Otto ( Ota ) Prawnuk Konrada
1191 – 1192 Wacław II Syn Sobiesława I, usunięty
1192 – 1193 Przemysł Ottokar ( Otakar ) I Syn Władysława II, usunięty
1193 – 1197 Henryk Brzetysław Wnuk Władysława I
1197 - Władysław III Henryk Syn Władysława II, abdykował, zmarł w roku 1222
Królowie Czech
1197 – 1230 Przemysław Ottokar I Ponownie, koronowany na króla w roku 1198
1230 – 1253 Wacław I Syn, koregent w 1228 roku
1253 – 1278 Przemysł Ottokar II Wielki syn
1278 – 1305 Wacław II Syn, król Polski 1300
1305 - 1306 Wacław III syn


prawa autorskie


edytuj